Bildung fir nohalteg Entwécklung

Vernetzung & Partnerschaft

De Kär vun eiser Aarbecht am Centre Formida ass d'Sammelen, d'Verschaffen an d'Gebrauche vu Reschtmaterialien am Sënn vun der Nohaltegkeet.

Fir Betriber

Konzept Formida Circular

Am Centre Formida gi Reschtmaterialien aus der Industrie gesammelt fir a verschiddene Projeten weidergebraucht oder -verschafft ze ginn. Zesumme mat eise Partenaire leeschte mir eise Bäitrag zur nohalteger Entwécklung vun eiser Gesellschaft an ënnerstëtzen den Opbau vun der Kreeslafwirtschaft.

Reduce, reuse, recycle

Kreeslafwirtschaft

Mir sensibiliséieren eis Clientèle op en méi bewossten Ëmgang mat eise Ressourcen. Dobäi spillt ënner anerem d'fërderen vun enger Kreeslafwirtschaft eng bedeitend Roll, fir Offall ze reduzéieren oder ganz ze vermeiden.

Kontakt

Kontaktéiert eis fir méi Informatiounen.